Een jong bedrijf met veel ervaring.

Uw partner voor oplossingen in de infrastructuur. Wij leveren diensten op het gebied van Systeem Integratie in complexe multidiscilinaire projecten, Testmanagement, Acceptatie & Overdracht en Assetmanagement

Lees verder

Over Infralution

In welk werkveld werken wij?

Systeem Integratie en wat is het?

Systeemintegratie is het bij elkaar brengen van diverse componenten/subsystemen in een systeem om ervoor te zorgen dat alle subsystemen met elkaar functioneren als een systeem. Met steeds m eer assets die ICT-gestuurd worden is de opgave bij complexe infrastructuur om een goed werkend totaal systeem te verkrijgen alleen maar groter geworden. Zo vroeg mogelijk moet SI worden opgepakt binnen projecten om in 1 keer goed te ontwerpen en te bouwen.


Voorbeelden van toepassing bij projecten:
Hanzelijn, Spoorzone Delft, Theemsweg, PHS.


Inzetbaar als:
Manager, Adviseur, Docent.

Testen & Beproeven en wat is het?

Vele onderdelen samen vormen een bouwwerk. Vele ICT-systemen moeten met elkaar “praten”.Werkt het zoals beoogd, communiceren systemen met elkaar zoals het zou moeten? Assets moeten op zich functioneren waarvoor ze aangelegd zijn, het geheel van alle assets moet interaal samenhangend functioneren. Met een juiste aanpak wordt vastgesteld of systemen op zich en integraal werken als beoogd. Met beproeven (uitvoeren van beoogd onderhoud) worden organisaties voorbereid op werken met de nieuwe infra.

Voorbeelden van toepassing:
Theemsweg, Noord/Zuidlijn, Spoorzone Delft, NS International, Hanzelijn, NS HiSpeed, HSL Zuid.

Inzetbaar als:
Teststrategie, Testaanpak, Testuitwerking, Testmanager.

Acceptatie & Overdracht en wat is het?

Projecten realiseren, renovaties, vernieuwing of nieuwbouw. Interactie met de eigenaar/beheerder/gebruiker van de assets is cruciaal voor een blijvend goed projectresultaat na oplevering in gebruiksfase. Afhankelijk van zwaarte project gebruiken wij een op “systems engineering” gebaseerde aanpak waarin eisen goed zijn ingebracht, tussentijds ontwerpen goed zijn gereviewed en het eindresultaat goed geborgd wordt in de beheerorganisatie.

Voorbeelden van toepassing:
Wegtunnels Amsterdam, Noord/Zuidlijn, Hanzelijn.
Inzetbaar als:
Manager A&O, Adviseur, Inrichten organisatie met aanpak A&O, Training

Assetmanagement en wat is het?

Assetmanagment is het geheel van systematische en gecoördineerde activiteiten en praktijken waardoor een organisatie optimaal haar bedrijfsmiddelen beheert, met name qua prestaties, risico’s en kosten over de levensduur van de middelen met als doel het volbrengen van het strategisch plan van de organisatie. Afhankelijk van de stand van de organisatie kan op onderdelen verbeteringen op gebied van AM worden gerealiseerd.

Voorbeelden van toepassing:
DIVV Amsterdam, Metro en Tram Amsterdam

Inzetbaar:
0-Meting stand Assetmanagment (AM) met voorgestelde aanpak, Projectleider doorontwikkeling, Ontwikkelen, Subprojecten AM, Inrichten AM-systemen, Verzorgen in company training/opleiding, Adviseur.

Brede ervaring… Een aantal voorbeelden

Metro ´ Tram asset management

Metro & Tram asset management

Brede ervaring…

Een aantal voorbeelden

Systeem Integratie

Voorbeeldprojecten

 • Hanzelijn
 • Spoorzone Delft
 • Theemswegtracé
 • Spoorverdubbeling Rijswijk-Rotterdam

Beschikbaar als

 • Manager
 • Projectleider
 • Adviseur
 • Docent

Testen en beproeven

Voorbeeldprojecten

 • HSL Zuid
 • Havenspoorlijn
 • Betuweroute
 • Theemswegtracé
 • Noord/Zuidlijn
 • Spoorzone Delft
 • NS International
 • Hanzelijn
 • NS HiSpeed
 • Programma ERMTS

Beschikbaar als

 • Testmanager
 • Testcoördinator
 • Testengineer
 • Testspecialist
 • Testleider
 • Projectleider

Acceptatie en Overdracht

Voorbeeldprojecten

 • Wegtunnels Amsterdam
 • Noord/Zuidlijn
 • Hanzelijn
 • Spoorverdubbeling Rijswijk-Rotterdam
 • Theemswegtracé

Beschikbaar als

 • Manager A&O
 • Projectleider
 • Adviseur
 • Inrichten organisatie met aanpak A&O
 • Training

Assetmanagement

Voorbeeldprojecten

 • DIVV Amsterdam
 • Metro en Tram Amsterdam

Beschikbaar als

 • 0-meting stand Assetmanagement (AM) en verbeteraanpak
 • Projectleider doorontwikkeling
 • Ontwikkelen sub-producten AM
 • Inrichten AM-systemen
 • Verzorgen in company training/opleiding
 • Adviseur

Werken bij ons

Over Infralution BV

Wij werken voor opdrachtgevers (vaak in de Randstad), in de volgende domeinen: systeemintegratie, testen & beproeven, acceptatie & overdracht, assetmanagement. Wij werken met veel plezier in deze werkvelden en huldigen het principe dat werk voor ons inspirerend moet zijn.

Wij zoeken

Mensen die een WO/HBO studie met goed gevolg hebben afgerond (of bijna klaar zijn) bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfs- of bestuurskunde, publiek management, spatial planning, urban and economic geography, technische studies als civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek of bv. technische bestuurskunde. Wij zoeken mensen die goed in hun vak en fijn/leuk in de omgang zijn.

Is het wat voor jou?

Wil je (maatschappelijke) impact maken en vind je het leuk om te komen werken bij een jong advies- en ingenieursbureau met veel ervaring op het gebied van complexe infrastructuur? Ben je iemand die graag wil (samen)werken in een divers team? Wil je werken met andere professionals aan nieuwe infrastructuur? Vind je het leuk om in een organisatie te werken waar kennis en ervaring met elkaar gedeeld wordt en iedereen elkaar kent en elkaar steunen de norm is? Wil je ook samen bouwen aan verdere groei van jezelf én het bedrijf? Heb je daarnaast niks tegen uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden?

Neem dan contact met ons op!